Sertleşme sorununda penis protezi seçeneği

Sertleşme sorun nedeniyle polikliniğe başvuran hastalarımızda problemin derecesi kişinin ek hastalıklarına, geçirdiği ameliyatlara, hastalıklarının fark edilene kadar geçen sürede yaptığı hasar düzeyine göre değişkenlik göstermektedir. Üç basamaklı tedavi yaklaşımında daha önceki yazılarımda da anlatığım üzere ilk basamakta ağız yoluyla alınan haplar, penise uyguladığımız şok dalga tedavisi (ESWT), yine penise enjeksiyon yoluyla uyguladığımız PRP (P- Shot) tedavisi bulunmaktadır. Bu Basamak hasta için en güvenli alanı oluşturmaktadır.

Birinci basamaktaki tedavi ne kadar başarılı olursa sonrasındaki penis protezine giden süreci geciktirmiş olur. Birinci basamaktaki tedaviler sonrasında, ikinci basamaktaki penise sertleştirici ajan enjeksiyonları da fayda etmez duruma gelirse üçüncü basamak tedavi olan Penis Protezi operasyonunu gerçekleştirmekteyiz. Son seçenek olarak uygulanması gereken bir tedavi olduğunu hatırlatmakta fayda görmekteyim. Ameliyat sonrasında protez ile yaşam yapılan çalışmalarda cinsel tatmin açısından hem ağız yoluyla alınan ilaçlardan hem de ikinci basamak tedavi dediğimiz enjeksiyonlardan çok daha yüksek olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır.

İdeal hastayı belirlenip, gereken ameliyat özenli şekilde yapıldığında vücudun reddetmesi ,enfeksiyon, protezin yerinden çıkması gibi olumsuz durumlar yaşanmadığı sürece protez sorunsuz şekilde ömür boyu kullanılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat