İnmemiş testis nedir?

Anne karnında bebekler gelişimlerini tamamlarken testisler böbreklerinin hemen altında belirir. Bebek geliştikçe bir yandan testisler gelişip büyürlerken diğer yandan kasık kanalından torbaya (skrotum) doğru hareket ederler. Tek veya her iki testisin torbaya yerleşememesine inmemiş testis denir.

İnmemiş testisli çocukların erken tanı ve tedavisindeki amaç, ileride kalıcı olarak gelişebilecek fonksiyon kayıplarını ve hastalıkları önlemektir. Bunlar; çocuk sahibi olamama, testis kanseri gelişmesi, testisin boğulup çürümesi,  eksik olmasından dolayı yaşanabilecek psikolojik, kozmetik sorunlar ve gelişebilecek kasık fıtığı olarak sayılabilir. Tedavi edilmemiş tek taraflı inmemiş testisi olan bebekler büyüdüklerinde %15 oranında kısırlık sorunu ile karşı karşıya kalacaklardır.

Bebeklerin altı açıldığında her iki testisin torbada görülmesi gerekir. İnmemiş testisle doğan bir bebeklerde testislerin inişi, bir süre daha devam eder.  6 aylıktan sonra ise testislerin kendiliğinden torbaya inmesi olasılığı çok düşüktür. Bebekler 6 aylık olduğunda tedavi planlanmalı ve en geç 1 yaşına kadar tamamlanmalıdır

Tedavi cerrahi girişim ile testisin torbaya yerleştirilmesidir

İnmemiş testis ameliyatı, üroloji uzmanlarınca uygun ameliyat yöntemleri ve anestezisi kullanılarak oldukça düşük risklerde başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Bebeklerdeki ameliyat riski, sağlıklı erişkin hastalarla benzerdir. Hatta erişkinlere göre çok daha hızlı bir şekilde iyileşirler.

İnmemiş testisli hastalarda testis kanseri görülme sıklığı normal erişkinlere nazaran daha çok olduğundan yakın takip gerekmektedir. Ergenlik dönemine ulaşmış hastaların testislerini muayene etme yöntemlerini öğrenmesi gerekir.

Takip ve tedavi için üroloji uzmanına danışmakta gecikmeyin.

Op. Dr. Kemal Topaloğlu

Bilgi ve randevu için;

0 533 053 81 23

WhatsApp chat